VIZIUNEA LICEULUI:

“Diversitate culturală – educație unitară!”

MISIUNEA LICEULUI:

Promovarea egalității de șanse în scopul integrării tinerilor, prin asigurarea unei educații europene într-un climat favorabil dezvoltării și valorificării tradițiilor naționale și ale diferitelor minorități. Elevii se formează în spiritul multiculturalității și toleranței.

 VALORILE NOASTRE:

H Hotărâre   B Bucurie
R Respect   O Onoare
I Integritate   T Tradiție
S Speranță   E Excelență
T Toleranță   V Valoare
O Optimism