ISTORICUL LICEULUI TEORETIC BULGAR “HRISTO BOTEV”

 

Liceul Teoretic Bulgar a fost înfiinţat în anul 1998 prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4981 din 10.11.1998, pe baza unui acord între România şi Bulgaria, ca unitate de învăţământ de stat cu predare în limba română şi având ca obiect de studiu obligatoriu limba bulgară.

 

Începând cu anul şcolar 2005-2006, liceul şi-a schimbat denumirea în Liceul Teoretic Bulgar “Hristo Botev”, prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235 din 14.02.2005. Tot în acest an, a fost inaugurată clădirea consolidată şi renovată, care oferă un mediu propice pentru desfăşurarea procesului educativ.

 

Liceul şi-a diversificat oferta educaţională, permiţând pe baza programului de colaborare în domeniul învăţământului, ştiinţei şi culturii pentru anii 2005-2007 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, să şcolarizeze şi elevi care nu aparţin minorităţii bulgare, dar doresc să studieze în liceu limba bulgară.

 

În perspectiva dezvoltării liceului, la data de 10 septembrie 2005 a fost încheiat un Protocol de colaborare între Comunitatea Elenă din România şi liceul nostru, permiţând ca din anul şcolar 2006-2007, să se înfiinţeze şi clase cu predare a limbii neogreacă.

 

Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din Bucureşti şi Liceul „HRISTO BOTEV” din Ruse, Bulgaria, au încheiat Protocolul de Înfrăţire între cele două unităţi şcolare, la 12 noiembrie 2004. Obiectivul fundamental al înfrăţirii este promovarea spiritului de prietenie, colaborare şi bună vecinătate între România şi Bulgaria, prin lărgirea şi diversificarea acţiunilor organizate în comun în domeniul educaţiei şi culturii, fiind mobilizate cadrele didactice şi elevii celor două licee.

 

În direcţia intensificării colaborării între comunităţile bulgare şi elene, în data de 22 martie 2006 s-a încheiat Protocolul între minoritatea naţională bulgară şi minoritatea naţională elenă, cu scopul cunoaşterii şi promovării celor două limbi, a identităţii etnice a fiecărei comunităţi şi având în vedere implementarea unui model modern-european, pe principiul „unitate în diversitate”.