Cadrele didactice şi echipa managerială sprijină elevii în activitea de învăţare şi evaluare.