PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

ÎNSCRIERILE au loc în perioada 11.04.2024-14.05.2024, de luni până vineri.

  • Circumscripția școlară: întreg municipiul București
  • Planul de școlarizare: clasa pregătitoare: 1 clasă – 20 locuri.
  • PREDAREA SE FACE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
  • Se organizează program de tip AFTERSCHOOL
  • Mai multe informații: 021.310.84.73

 Criterii specifice:    

Nr. crt. Criteriul specific Lista documentelor doveditoare pentru îndeplinirea criteriului
1 Locul de muncă al părinților să se afle în apropierea școlii. Adeverință de salariat.
2 Bunici sau rude care se ocupă de educația copiilor și locuiesc în apropierea școlii.
  • B.I./C.I. bunici/rude.
  • Dovada gradului de rudenie.
  • Declarație pe propria răspundere a părintelui.
3 Copilul frecventează una din grădinițele cu care școala desfășoară activități educative comune. Adeverință de la grădiniță.
4 Copilul frecventează grădinița din proximitatea unității școlare. Adeverință de la grădiniță.
5 Unul dintre părinții copilului a absolvit această unitate. Adeverință de la unitatea de învățământ.

Metodologia și Calendarul înscrierii pot fi consultate aici.